Extra

De steen is sterk, maar het ijzer breekt hem
Het ijzer is sterk, maar het vuur smelt het
Het vuur is sterk, maar het water blust het
Het water is sterk, maar de zon verdampt het
De zon is sterk, maar de wolk verduistert haar
De wolk is sterk, maar de wind drijft hem voort
De wind is sterk, maar de mens weerstaat hem
De mens is sterk, maar de dood slaat hem neer
De dood is sterk, maar sterker dan de dood is de liefde

Dit staat geschreven op het monument voor alle in actieve dienst
overleden personeelsleden van de Koninklijke Landmacht op
landgoed Bronbeek te Arnhem.

Geen kind is zo aanwezig als het kind dat wordt gemist…