Jordy is niet schuldig!

Angela Mollers algemeen Leave a Comment

Geen gewone blog dit keer, maar een bericht welke ik openbaar heb gezet op verschillende social media.
Voor wie hier nieuw is en geen verdere achtergronden weet, zal dit bericht verrassend zijn. Maar na jaren strijd tegen de rechtsgang, wetten en het trachten de verantwoordelijke ter verantwoording te kunnen roepen, zijn wij moegestreden. Heel erg moegestreden.
Ik vind het echter wel noodzakelijk om nog één keer in het openbaar heel duidelijk te maken dat Jordy geen schuld had aan zijn ongeval, maar dat er een dader is, die jammer genoeg respectloos tegenover ons allen, zijn leventje gewoon voort blijft leven en zich niets aantrekt van het leed dat hij heeft veroorzaakt, zoals uit getuigenissen is gebleken.
Jordy is de dood ingejaagd en we kunnen zijn naam enkel via openbare wegen zuiveren.

Openbaar bericht

Wij hebben een ingrijpende en emotionele beslissing genomen, die ons niet onberoerd laat maar hopelijk wel wat rust zal gaan geven.
Zoals velen weten, zijn wij jarenlang bezig geweest om te proberen de ’vermoedelijke’ dader van het ongeval van Jordy voor de rechter te krijgen. Een heropend uitgebreid onderzoek van de toedracht alsook het opnieuw bestuderen van het technisch onderzoek, uitgevoerd door de marechaussee heeft justitie wel overtuigd, maar niet voldoende bewijslast gegeven om direct tot vervolging over te kunnen gaan. Het valt onder het gerechtshof van Arnhem en de officier van justitie durft de gang naar de rechtszaal niet aan. Verschillende gesprekken hebben wij hierover met hem gevoerd en in het laatste gesprek gaf de officier in eigen bewoordingen aan dat ‘deze zaak stinkt’ en ook hij overtuigd is van de schuld van de ‘vermoedelijke’ dader. Daarop hebben wijzelf een advocaat geraadpleegd en ook daar verschillende overlegsituaties gehad. Na uitgebreide bestudering van het dossier en technisch onderzoek, die wij nog steeds compleet in handen hebben, heeft de advocaat ons niet meer hoop op vervolging kunnen geven dan minimale kansen. Met daarbij de aantekening dat bij een eventuele rechtszaak we ook nog het risico lopen dat de ‘vermoedelijke’ dader wordt vrijgesproken. Iedereen, ook de officiële instanties, is overtuigd van de schuld van de ‘vermoedelijke’ dader en de onschuld van Jordy. De rechtsgang en wetten die wij in Nederland hebben belemmert ons echter om hem veroordeeld te krijgen, omdat de bewijslast miniem is. Bovendien zijn er getuigen die hun zwijgrecht belangrijker vinden dan een getuigenis afleggen, om redenen die voor hun privé zijn en ik hier dan ook niet zal noemen.
Ik blijf ‘vermoedelijke’ dader zeggen, omdat hij niet veroordeeld is. Maar dat hij schuldig is aan dood door schuld of doodslag, zoals het in juridische termen wordt aangeduid, valt niet te ontkennen. In mijn optiek is het de ‘vermoedelijke’ moordenaar van mijn zoon (juridisch gezien mag ik dit zo niet zeggen) die niet alleen het leven van Jordy, maar ook die van ons heeft verwoest.
Inmiddels zijn wij emotioneel (en financieel, want als slachtoffer draai je zelf voor alle kosten op) uitgeput en hebben wij besloten om niet meer verder te gaan. Nu staat van R. ( de vermoedelijke dader) bij justitie bekend als een gevaarlijk rijder die in zijn leven al betrokken is geweest bij vier ongevallen waarbij een dodelijk slachtoffer is gevallen. Dat is opmerkelijk veel, vooral ook omdat hij geen beroepschauffeur is. Of hij daar ook schuld aan had of niet, doet voor ons niet ter zake, het blijft zeer merkwaardig. Bij eventuele vrijspraak zouden deze gegevens uit zijn dossier kunnen verdwijnen, nu is er een kans dat als er nog iets voorvalt in het verkeer waar hij bij betrokken is dit bij onderzoek naar voren komt. Daar gokken we nu maar op. We wilden graag voorkomen dat er opnieuw een slachtoffer valt, maar de wet werkt niet daarin jammer genoeg niet mee.
Voor iedereen die het ter harte gaat; Jordy was niet schuldig aan het ongeval. Helaas was het ook niet een ongeluk, zoals soms op je pad komt. Jordy is moedwillig de dood ingejaagd en Tim is voor de rest van zijn leven moedwillig beschadigd, daarvoor zullen wij van R. altijd verantwoordelijk houden. Wij weten dat hij erg gelovig is en hopen dan maar dat hij later zijn verantwoording af moet leggen, tegenover wie hij dan ook komt te staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *